COMISSIÓ DE DONES 8 DE MARÇ

El feminisme irromp amb força i molta vitalitat a la nostra societat. Prendre consciència de l'opressió i subordinació, descobrir que ser dona condiciona la nostra manera de ser i estar en el món ens empeny a moltes a organitzar-nos en col•lectius feministes. Tot estava per fer, eixíem de la caverna (la dictadura franquista), que va prohibir tots el drets de les persones i fou profundament masclista. La Dictadura comptà sempre amb el suport de la Jerarquia de l'Església catòlica.

El treball dels grups de dones, els seus debats, reflexions i les seues accions al carrer permeteren moure consciències i traure a la llum pública problemes que moltes vivien en silenci dins de l'àmbit privat. El feminisme va entrar també en el món acadèmic.

Una mirada envers el nostre passat més recent ens mostra allò que hem aconseguit: canvi en el món de les idees, en la consideració social de la dona... Canvien les pautes de comportament i actituds, la societat actual és més permissiva i canvis també en la manera de percebre'ns a nosaltres mateixes. Juntament amb aquells avanços que són obvis, moltes de les nostres exigències arriben a meitat camí i ens arrosseguen a situacions esperpèntiques com la que estem vivint en aquest moment, que de nou ens trobem exigint tant el dret a decidir com l'avortament fora del codi penal.

Els avanços aconseguits han estat gràcies a les energies desplegades per tantes i tantes dones, unes ens han deixat, altres continuem més o menys actives, d'altres donant suport, etc. I moltes continuem treballant.

Què és la Comissió de Dones 8 de Març?

La comissió és un col•lectiu que, com molts altres grups de dones, treballem des dels feminismes. Hem participat i participem en aquelles activitats que ens ajuden a aconseguir unes relacions més igualitàries i d'acord amb els drets humans.

Des de la Comissió s'han promogut activitats reivindicatives amb altres grups de dones, però també participem en iniciatives organitzades per aquests grups... La manera de fer sentir les nostres veus s'ha manifestat de moltes formes: ocupació de despatxos oficials, concentracions, passejades en autobús, talls de trànsit, manifestacions, activitats lúdiques... L'objectiu és dur a diversos sectors de la societat les reivindicacions que des de diferents llocs de l'Estat estàvem/estem exigint les dones Una altra de les preocupacions de la Comissió ha sigut la reflexió i els debats. Açò ens ha possibilitat perdre “la por” a llevar-nos certeses que créiem inamovibles, estar obertes a d'altres idees, analitzar els canvis que han tingut lloc i tractar de comprendre noves realitats. Però també fer una reflexió crítica sobre alguns posicionaments que teníem. Ho hem fet amb cor.

Debats: conferències, tertúlies, tallers, participació en jornades feministes...

Des de la Comissió pensem que aquests dos eixos han d'anar junts, encara que en moments concrets pot prevaldre un sobre l'altre. Però no oblidem la necessitat d'ambdós.

On es trobem com a Comissió? En un moment de calma, de tranquil•litat. Si alguna dona està interessada en ficar-se en contacte amb nosaltres, podeu telefonar a la Casa de la Dona.

Hi ha una cronologia de les activitats realitzades durant aquests anys. També podeu aconseguir-la a la Casa de la Dona.