D.I.L.DO dones i lesbianes documentant-se

La nostra idea és fer difusió del pensament feminista d’una manera no-comercial i autogestionada en espais polítics afins, per tal de facilitar i promoure el discurs i el debat feminista i anticapitalista.

Partim del qüestionament de les estructures patriarcals, sostingudes en la construcció dels rols de gènere “dona” i “home”. Aquestes identitats de gènere, que responen a la necessitat de la norma heterosexual, no venen donades d’una natura essencial, d’un destí biològic, sinó, de fet, d’una construcció social que s’imposa sobre els cossos. D’aquí que aquesta bipolaritat, malgrat ser construïda i no determinant, té conseqüències materials i molt “reals” sobre les dones i sobre totes aquelles sexualitats que no responen a l'heteronormativitat imposada. Aquests interessos de dominació (hetero)sexista vénen articulats en la nostra societat amb els interessos capitalistes d’explotació i dominació contra grups amb diferents marques d’opressió, i especialment contra les dones, que continuen sostenint gran part de l'economia submergida (treball domèstic i de cura, salaris més baixos, triple jornada laboral...)

Qüestionem les identitats fixes i contraposades home-dona, hetero-homo... que reflexen un pensament dualista típicament occidental i opressor. Ni el gènere ni la sexualitat esgoten la definició de les nostres identitats conformades per múltiples factors.

Volem crear espais i moments possibilitadors i transformadors més enllà d’aquests esquemes rígids generadors de tanta violència, des de la lluita col•lectiva, autònoma i responsable amb les opressions que ens atravessen.

En la nostra distri podràs trobar des de textos clàssics i per a nosaltres claus del feminisme, fins a material que es va autoproduint a partir de les nostres necessitats de fer política feminista. Entenem que no hi ha divisió entre la teoria i la pràctica.

Volem donar veu a la producció feta per dones i lesbianes, i sobretot, potenciar tot pensament que es done des del qüestionament de l'heteronormativitat i del patriarcat.


dildocuments@gmail.com

consultar catàleg DILDO